Bönemöte

Välkommen till bön varje onsdag kl 19:00 i våra lokaler på Sveagatan! På torsdagar (när ingen Alpha) träffas kvinnogruppen i hemmet för bön och bibelstudier. Du som kvinna är hjärtligt välkommen att delta! Kontakta Joanna för mer information, 073-759 71 24.

Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst på Sveagatan i Svedala, varje söndag kl 11:00! Välkomna till bön varje söndag kl 10:30! Vi sjunger, ber och läser bibeln tillsammans. Alla barn är välkomna till söndagsskolan varje söndag under gudstjänsten efter lovsången!