Församlingens gemensamma böneämnen

BÖNEÄMNEN Låt oss bygga ett BÖNEHUS Vi ber och fastar för: – att vi ska lära oss att be – att våra bönesamlingar ska växa i kraft och glädje – Guds beskydd och ledning i att bygga ett bönehus Låt oss göra LÄRJUNGAR Vi ber och fastar för: – våra ”nyfödda” – vår ”äldre generation” […]