Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst på Sveagatan i Svedala, varje söndag kl 11:00!
Välkommen till bön varje söndag inför gudstjänsten kl 10:30!!

Vi sjunger, ber och läser bibeln tillsammans.