Kvinnogruppen

På torsdagar (när ingen Alpha) träffas kvinnogruppen i hemmet för bön och bibelstudier.
Du som kvinna är hjärtligt välkommen att delta!
Kontakta Joanna för mer information, 073-759 71 24.