Programmet

Välkommen till gudstjänst på Sveagatan i Svedala, varje söndag kl 11:00!
Vi börjar be kl 10:30, välkommen!

Vi sjunger, ber och läser bibeln tillsammans.

Söndagsskola varje gudstjänst kl 11:00.