Söndagar

Välkommen till gudstjänst på Sveagatan i Svedala varje söndag kl 11:00!
Välkommen till bön inför gudstjänsten kl 10:30!

Alla barn är välkomna till söndagsskolan varje söndag kl 11:00!