Välkommen!

Vi är en öppen gemenskap i Svedala som samlas på Sveagatan på söndagar kl 11:00 för att höra och tala om Gud.
För mer information kolla runt på hemsidan och tveka inte att kontakta oss!

Välkommen till någon av våra samlingar på Sveagatan i Svedala.

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11:00.
Välkommen till bön inför gudstjänsten kl 10:30!

Vi är en del av Malmö Pingstförsamling, för mer information se www.europaporten.com.